Grobský dvor
Penzión & Restaurant Karolína
Husacina u Zápražných
Pivnica u Zlatej Husi
Husacina u Jakuba
Husacina Plus Penzión
Zelený dvor

XXIII.

ročník dňa

otvorených

dverí

-- Viac informácií

husacinári

slovenského

grobu

členovia

Predstavujeme vám členov cechu husacinárov Slovenského Grobu

rod. Minarovičová

Grobský dvor

rod. Jajcayová

Penzión & Restaurant Karolína

rod. Hámorová

Husacina u Zápražných

rod. Jajcayová

Pivnica u Zlatej husi

rod. Krajčovičová

Husacina u Jakuba

rod. Oravcová

Husacina Plus Penzión

rod. Pluhárová

Zelený dvor